Користувальна угода

КОРИСТУВАЛЬНА УГОДА ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТІВ

У тексті цієї Угоди наведеним нижче термінам наведено таке значення:

“Сайт” означає наступний сайт: Nikson, який належить Компанії та знаходиться за наступним посиланням: https://nikson.net/.

“Користувач”, “Ви”, “Ваш”, “Вас”, “Вами” або будь-які інші схожі похідні (залежно від контексту) означає особу, яка (1) користується Сайтом та/або отримала доступ до його Контенту; та (2) дало свою згоду на дотримання правил користування Сайтом, викладених у тексті цієї Угоди, шляхом використання цього Сайту.

“Компанія”, “Ми”, “Наш”, “Нас”, “Нами” або будь-які інші схожі похідні (залежно від контексту) означає таку особу: NIKSON, адреса місцезнаходження: Ukraine. Dnipro (включаючи його філії та представництва як на території України, так і за її межами, а також будь-які інші особи, створені в результаті реорганізації Компанії), яке є власником Сайту або ним керує.

“Контент сайту” означає всі об’єкти, розміщені Компанією та/або третіми особами (з дозволу Компанії) на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, музика, звуки, інформація, повідомлення та які- або інші об’єкти схожого призначення, їх добірки чи комбінації.

“ПО сайту” означає програмне забезпечення, розроблене Компанією (і/або третіми особами за дорученням Компанії) для Сайту, включаючи, однак, не обмежуючись, весь софт, скрипти, коди (HTML коди), програми тощо.

“Послуги” означає сукупно Контент сайту та ПЗ сайту.

2. ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ

2.1. Користувачі використовують Сайт для наступних цілей:

Читати, писати коментарі.

2.2. Ця Угода (далі “Угода”) визначає правила та порядок використання Сайту та Послуг, права та обов’язки Користувачів, а також регулює поведінку Користувачів при отриманні доступу до Сайту та Послуг.

2.3. Користувач приймає умови цієї Угоди через продовження використання Сайту.

2.4. Ця Угода є обов’язковою для її сторін (тобто для Компанії та Користувача). Поступка Користувачем своїх прав за цією Угодою можлива лише після отримання попередньої письмової згоди від Компанії.

3. КОРИСТУВАЧІ САЙТУ

Загальні критерії та вік

3.1. Для використання Сайту Користувачі повинні відповідати таким критеріям (сукупно):

(1) бути не молодше 13 років; і

(2) не бути обмеженим у праві доступу до Сайту та Послуг на підставі рішення суду, який набрав законної сили, або у випадках, передбачених чинним законодавством або умовами цієї Угоди.

3.2. Для використання Сайту не потрібне проходження будь-якої реєстрації.

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Компанії належать усі без винятку права власності, включаючи майнові права інтелектуальної власності, весь Контент сайту, і навіть ПЗ сайту. ПЗ сайту та Контент сайту захищені авторським правом у порядку, передбаченому чинним цивільним законодавством України, а також міжнародними договорами та конвенціями у сфері захисту об’єктів інтелектуальної власності.

4.2. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, модифікувати, компілювати, розповсюджувати, відображати в будь-якій формі, публікувати, завантажувати, передавати, продавати або іншим способом поширювати або використовувати Контент сайту та ПЗ сайту, крім випадків, коли такі дії ПРЯМО дозволені умовами цієї Угоди або чинним законодавством України.

4.3. Ніщо в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як передача Користувачеві будь-яких виняткових прав на Контент сайту (повністю або окремо) та/або ПЗ сайту.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ З САЙТОМ

Правила поведінки на сайті

5.1. Під час використання Сайту Користувач зобов’язується дотримуватись наступних правил:

(1) дотримуватися всіх зобов’язань, взятих на себе Користувачем у зв’язку з приєднанням до цієї Угоди; і

(2) не вчиняти будь-які дії (з використанням засобів автоматизації або без таких засобів), спрямовані на збирання будь-яких персональних даних інших Користувачів; і

(3) не вдаватися до будь-яких дій і не допомагати третім особам у вчиненні дій, спрямованих на підрив роботи Сайту, включаючи, однак не обмежуючись, (а) завантажувати віруси або шкідливий код; (б) вчиняти дії, які можуть призвести до відключення Сайту, порушення нормальної роботи Сайту або ПЗ сайту, або до погіршення зовнішнього вигляду Сайту та/або Контенту Сайту.

(4) не вживати будь-яких інших дій, які є незаконними, шахрайськими, дискримінаційними або вводять в оману.

Відгуки про роботу сайту

5.2. Кожен Користувач час від часу має право (але не обов’язок) залишати або спрямовувати свої ідеї, відгуки, пропозиції чи проекти, спрямовані на покращення роботи Сайту або якості Послуг, що надаються. Такі відгуки можуть бути надіслані Користувачем у такий спосіб:

Коментар

5.3. У разі направлення такої ідеї, відгуку, пропозиції або проекту Користувач автоматично надає нам невиключну ліцензію, що не вимагає ліцензійних відрахувань, чинну по всьому світу ліцензію з правом передачі та видачі субліцензій на зберігання, використання, розповсюдження, зміну, запуск, копіювання, публічне виконання або показ , переклад Ваших ідей, відгуків, пропозицій чи проектів, а також створення похідних робіт на їх основі.

6. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА САЙТІ

Розміщення реклами компанією

6.1. Компанія має право час від часу розміщувати на Сайті будь-які рекламні чи маркетингові матеріали.

Розміщення реклами третіми особами

6.2. Контент сайту може містити посилання на веб-сайти третіх осіб та/або рекламні або маркетингові матеріали про товари/послуги, надані такими третіми особами (далі “Реклама третіх осіб”). КОМПАНІЯ НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (1) ЗА ЗМІСТ РЕКЛАМИ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ЗА НАЯВНІСТЬ, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКУ ПРОДВИГАЮЧИХ ТОВАРІВ; і (2) ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ПОНЕСЕНІ АБО ЗАЧИНЕНІ КОРИСТУВАЧУ У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОЧИТАННЯ ЇМ ТАКОЇ РЕКЛАМИ, ВИКОРИСТАННЯ ЇМ ПРОДВИГАЮТЬСЯ В ВИРОБНИЦЯХ ВУГ.

6.3. У разі переходу на інший сайт через розміщену на Сайті Рекламу третіх осіб Компанія не може гарантувати, що такий веб-сайт є безпечним для Користувача та/або його комп’ютера. Ні в тексті цієї Угоди не повинно бути витлумачено як завірення, заохочення, рекомендація або спонукання Користувача скористатися Рекламою третіх осіб, відвідати будь-які сайти третіх осіб, а також спробувати, придбати, скористатися будь-якими товарами/послугами третіх осіб.

6.4. Питання, пов’язані із захистом персональних даних Користувачів під час використання ними Реклами третіх осіб, регулюються Політикою конфіденційності для сайту.

7. ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ САЙТ

7.1. Сайт не надає можливість придбання будь-яких товарів/послуг через нього.

8. ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА САЙТІ

8.1. Доступ до Сайту та його Послуг не передбачає від Користувачів оформлення будь-якої передплати.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

9.1. Користувач має право будь-якої миті припинити використання Сайту.

9.2. У разі (1) порушення Користувачем умов цієї Угоди; та/або (2) порушення прав інтелектуальної власності Компанії, інших Користувачів або третіх осіб; та/або (3) вчинення дій, які є протизаконними, порушують права та інтереси Компанії, інших Користувачів або третіх осіб або підривають роботу Сайту або можливість використання Сайту іншими Користувачами; та/або (4) Послуги або Сайт використовується Користувачем таким чином, що це може спричинити юридичну відповідальність Компанії у майбутньому; та/або (5) якщо цього вимагає чинне законодавство чи компетентний державний орган, Компанія має право без попереднього повідомлення у будь-який момент припинити (зупинити) доступ Користувача до Сайту та його Послуг.

9.3. Користувач належним чином обізнаний, що Компанія не бере на себе відповідальність за будь-які збитки, збитки, втрачену вигоду, втрату ділової чи особистої репутації, заподіяні Користувачеві видаленням або блокуванням облікового запису та/або неможливістю доступу до Сайту та його Послуг.

10. ЗАДАТИ ПИТАННЯ

10.1. Якщо у Вас є питання щодо умов цієї Угоди або порядку/спосіб їх виконання, Ви можете адресувати нам своє питання наступним способом:

за імейлом

10.2. Співробітники та представники Компанії зобов’язуються докласти всіх можливих зусиль для відповіді на Ваш запит протягом розумного періоду часу.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. НІ ПРИ ЯКИХ ОБСТАВАХ КОМПАНІЇ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБИМИ:

(1) ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, ​​УСЛУГ ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА , НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛА АБО ВКАЗИВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ШКОДУ; і

(2) ЗА ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗА РАЗМЕЩАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ, ЗА ТОВАРЫ/УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (ДАЖЕ ЕСЛИ ДОСТУП К НИМ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ), К КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ДОСТУП; і

(3) у випадках прямо передбачених умовами цієї Угоди або нормою чинного законодавства.

11.2. Наша відповідальність за будь-що, пов’язане з використанням Сайту та/або Послуг, обмежується настільки сильно, наскільки це допускається чинним законодавством.

12. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Компанія докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті (за наступним посиланням: https://nikson.net/?page_id=1017) та діють протягом невизначеного періоду часу.

13.2. Ми можемо час від часу переглядати, доповнювати або змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни, як правило, не є ретроспективними. КОМПАНІЯ НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ БУДЬ-ЯКУ ОБОВ’ЯЗК ПО ПОВІДОМЛЕННЮ КОРИСТУВАЧІВ ПРО МАЙБУТНІХ АБО ЗМІНИ ТЕКСТА УГОДИ. За допомогою приєднання до умов цієї Угоди Користувач також бере на себе зобов’язання періодично переглядати умови цієї Угоди щодо їх зміни або доповнення.

Якщо після змін або доповнень у тексті Угоди Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що він ознайомлений зі змінами або доповненнями та їх прийняв у повному обсязі без будь-яких заперечень.

13.3. Якщо інше прямо не зазначено в положеннях цієї Угоди або прямо не випливає із норм чинного законодавства, до умов цього Договору застосовується матеріальне право України.

13.4. Невід’ємною частиною цієї Угоди є Політика конфіденційності для сайту.

13.5. Якщо одна або кілька умов цієї Угоди втратило свою юридичну силу або визнано недійсною згідно з чинним законодавством, інші умови Угоди не втрачають своєї сили і продовжують діяти так, наче визнаної недійсною або такою, що втратила юридичну силу, умови не існувало зовсім.

13.6. Доступ до Сайту та його Послуг надається Користувачеві “як є”. результату чи наслідки внаслідок використання Вами Сайту та його Послуг.

Поширити в соціальних мережах !
Shares